Učenički tečajevi

Lingua organizira tečajeve za sve đačke uzraste – od osnovne do srednje škole. Sve su grupe podijeljene prema uzrastu, a tečajevi su u potpunosti prilagođeni predznanju i potrebama polaznika. Bilo da je riječ o popunjavanju rupa u znanju ili daljnjem usavršavanju, svatko će pronaći odgovarajuću grupu za sebe.

Metode učenja temelje se na poticanju komunikacije na stranom jeziku u izvornim situacijama. Već od prvih stupnjeva polaznike se posebnim metodama nastave potiče na dijalog i rasprave o zanimljivim temama, zabavne aktivnosti i vježbe u stvarnim životnim situacijama s ciljem da što brže i što tečnije komuniciraju na odabranom jeziku.

Nastavne sadržaje kontinuirano mijenjamo i prilagođavamo interesima i potrebama svake grupe kako bi nastava bila zanimljiva, a učenje lakše. U poticajnoj i neformalnoj atmosferi polaznici vrlo brzo stječu samopouzdanje i sposobnost komuniciranja na stranom jeziku, a time i motiv za daljnje učenje